English | German | Russian | Czech

Pomohu vám pochopit nejen jednotlivá slova, ale i celé věty