English | German | Russian | Czech
PERFECTIVE VERB uchlácholit IMPERFECTIVE VERB chlácholit

chlácholit Czech

Meaning chlácholit meaning

What does chlácholit mean in Czech?

chlácholit

appease, soothe, placate, mollify přivádět ke klidu člověka, zvíře nebo svědomí ze stavu silné emoce, zejména negativní (např. hněvu, strachu, výčitek apod.)

Translation chlácholit translation

How do I translate chlácholit from Czech into English?

chlácholit Czech » English

soothe jolly along console calm down appease

Synonyms chlácholit synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chlácholit?

Conjugation chlácholit conjugation

How do you conjugate chlácholit in Czech?

chlácholit · verb

Examples chlácholit examples

How do I use chlácholit in a sentence?

Movie subtitles

Nemusíš chlácholit!
Don't humor me!
Nemusíš chlácholit!
Don't patronise me!
Nemusíš chlácholit.
Don't patronize me.
Můžu litovat a nebo chlácholit, říkat ti vykašli se na to, ale neudělám to, vydrž u toho, a jestli si pak nebudeš připadat jako King Kong na kokainu. můžeš s tím praštit.
I can sit here, and I can baby you and I can tell you to quit, but I'm not going to do that at least until you've solved your first, and if, after that, you don't feel like king kong on cocaine. then you can quit.
Můžu litovat a nebo chlácholit a říct ti vykašli se na to, ale neudělám to, protože tu práci miluju. Bez legrace.
I can sit here and I can baby you and I can tell you to quit but I'm not going to do that, because I really love my job.
Chlácholit? Takže se můžete uchlácholit navzájem.
You and Mr. Bragg can commiserate each other.
Nebudu chlácholit, také jsem si tím prošla, pamatuješ?
You're not gonna get a whole lot of sympathy from me. I just went through the same thing, remember?
Přestaň chlácholit, cítím se pak ještě víc provinile.
Stop trying to make me feel better.
Nemusíš chlácholit, Marshalle.
Don't humor me, Marshall.
Můžeš se chlácholit tím, že všechno bude dobré.
You can convince yourself that everything will be fine.
Přestaň chlácholit.
Oh, stop trying to butter me up.
Přestaň chlácholit.
Stop pulling punches.
Potřebuje trošku chlácholit.
Ah. Just needs a little coaxing.
Boha jeho, Jimmy, přestaň chlácholit.
For Christ's sakes, Jimmy, stop humoring me.

Are you looking for...?