English | German | Russian | Czech
ADJECTIVE chlebový COMPARATIVE chlebovější SUPERLATIVE nejchlebovější

chlebovější Czech

Inflection chlebovější inflection

How do you inflect chlebovější in Czech?

chlebovější · adjective

+
++

Are you looking for...?