English | German | Russian | Czech

chlápek Czech

Meaning chlápek meaning

What does chlápek mean in Czech?

chlápek

fella, chap, buddy, character hovor., fam. dospělý muž  Přišel za mnou jeden takovej chlápek a ptal se na tebe.  Splňte si svůj pivní sen a staňte se na jeden den chlápkem v Radničním minipivovaru v Jihlavě. Samozřejmě uvidíte, jak celý proces výroby piva probíhá..

Translation chlápek translation

How do I translate chlápek from Czech into English?

chlápek Czech » English

guy gent fellow feller fellah fella dude chap bozo bod geezer bloke

Synonyms chlápek synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chlápek?

chlápek Czech » Czech

chlap typ maník chlapík borec

Examples chlápek examples

How do I use chlápek in a sentence?

Movie subtitles

Je rozrušený, protože jsme právě viděli, jak byl chlápek střelen do tváře.
He's upset because we just saw some guy get shot in the face.
Chlápek dostal lepší nabídku.
Guy got a better offer.
Jsem jen chlápek, se kterým se spokojuje.
I'm just the guy she settles for.
A pořád nevíme, že to nebyl tenhle chlápek.
And, we still don't know it wasn't this guy.
Ale jako by ho řídil takovej divnej chlápek, něco, jak ti magoři z FOXHOUNDu.
But it was. kinda ridden by a weird guy, some FOXHOUND-like freak.
Je to ale příjemný chlápek.
He seems to be a right pleasant cuss!
Jeden chlápek, jménem Breck Coleman, mi to svěřil.
Zeke, won't you stay over for the anniversary?
Tenhle chlápek. pracuje pro .
THIS GUY HE'S-A WORKING FOR ME.
Ten chlápek je skladatel.
That guy writes songs.
Jo, ale myslíš, že tenhle chlápek nás přežije?
Yeah, but suppose that guy should pass out on us?
Jeden chlápek nechal jednou zmizet burský ořech.
I saw a fella make a peanut disappear once.
Ten chlápek, Ramon.
That fellow Ramon. - Uh-huh.
To není žádný chlápek.
It isn't a chap at all.
Jen chlápek, kterého jsem znala.
Just a fellow I used to know.

Are you looking for...?