English | German | Russian | Czech

chlebovka Czech

Meaning chlebovka meaning

What does chlebovka mean in Czech?

chlebovka

breadbox úložní prostor pro chléb bread soup ob. polévka z chleba ob. mouka na pečení chleba nář. pec na pečení chleba

Are you looking for...?