English | German | Russian | Czech

chlebovník Czech

Meaning chlebovník meaning

What does chlebovník mean in Czech?

chlebovník

schránka na chléb rod stromů z čeledi morušovníkovité

Translation chlebovník translation

How do I translate chlebovník from Czech into English?

Synonyms chlebovník synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chlebovník?

Are you looking for...?