English | German | Russian | Czech

flop Czech

Meaning flop meaning

What does flop mean in Czech?

flop

sport. (v atletice) technika skoku vysokého, při níž záda směřují k laťce

Synonyms flop synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as flop?

flop Czech » Czech

novinka která se neujala

flop English

Translation flop in Czech

How do you say flop in Czech?

Examples flop in Czech examples

How do I translate flop into Czech?

Movie subtitles

When you see me flop, you flop. only try to beat me to it.
Když uvidíte padat, k zemi. Jen padejte rychlejc než .
When you see me flop, you flop. only try to beat me to it.
Když uvidíte padat, k zemi. Jen padejte rychlejc než .
The fashion show next week will be a colossal flop.
Módní přehlídka bude příští týden kolosální fiasko.
As long as you don't do a back flip-flop.
Dokud zase neuděláš přemet nazpět.
Can you do a back flip-flop?
Ty umíš dělat přemet pozadu?
Dumb immigrant is sure to flop on me.
Ten imigrant to určitě zvorá.
Yeah. Sounds like a flop. No, thanks.
Ano, kouká z toho pohroma.
There's a train out of here at 11:40 for New York, and tomorrow night, when you and your band are a sensational flop, my only regret will be that I'm not here to see it!
V 11:40 jede vlak do New Yorku. Zítra večer tady zkrachujete. A jen mrzí, že to neuvidím.
You'll have to belly-flop.
Musí to být potichu.
I show you how to flip-flop the flop-flips.
Předvedu ti, jak otáčet lívance.
I show you how to flip-flop the flop-flips.
Předvedu ti, jak otáčet lívance.
The flop suicide of a flop writer.
Neúspěšná sebevražda neúspěšného spisovatele.
The flop suicide of a flop writer.
Neúspěšná sebevražda neúspěšného spisovatele.
As a homecoming, this is the worst flop I ever saw in my life.
Čekal bych víc, když jsem se vrátil.

News and current affairs

The Doha Round of WTO talks was a flop, and the agreement reached in Bali last year, despite being sold as a success, does little more than accelerate the collection of customs duties.
Kolo jednání WTO z Dauhá skončilo propadákem a dohoda dosažená loni na Bali je sice vydávána za úspěch, ale v podstatě jen urychluje výběr cel.

Are you looking for...?