English | German | Russian | Czech

napřímit Czech

Translation napřímit translation

How do I translate napřímit from Czech into English?

napřímit Czech » English

straighten out straighten raise right

Synonyms napřímit synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as napřímit?

napřímit Czech » Czech

vztyčit narovnat vyrovnat natáhnout

Conjugation napřímit conjugation

How do you conjugate napřímit in Czech?

napřímit · verb

Examples napřímit examples

How do I use napřímit in a sentence?

Simple sentences

Nemůžu napřímit svoji pravou ruku.
I can't straighten my right arm.

Movie subtitles

Nemohl bys napřímit hřídel bez toho, že bychom vytahovali loď na břeh?
Couldn't you straighten the shaft without taking the boat up on shore?
Hlídka dala na Zeď nouzové stupačky do výše, kde se můžete napřímit, vylézt nahoru a vytáhnout tam i dámu.
The detachment have placed the emergency climbing irons in the Wall. to a height where you can stand, pull yourself and the lady over the top.
Napřímit frontu a zkrátit.
The front straightened and shortened.
Napřímit.
Get him up! Get him up!
My všichni jsme napřímit.
We're all straightened out.
Břichem dolu a napřímit.
Wait! - Watch out.
Napřímit!
Stand tall.
jsem se snažila napřímit jeho pozornost asi tak tři, čtyřikrát, ale on ignoruje.
I've tried to get that guy's attention, like, three times before and he ignores me.
Napřímit.
Straighten up.
Napřímit a udeřit!
Stick and shoot!
Zásobník kyslíku napřímit!
Oxygen tanks upright! - You good, Leanne?
Můžete napřáhnout ruce, napřímit takto dlaně?
Can you hold your arms out? Straighten it in front of your palms like this?

Are you looking for...?