English | German | Russian | Czech
PERFECTIVE VERB napřáhnout IMPERFECTIVE VERB napřahovat

napřáhnout Czech

Synonyms napřáhnout synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as napřáhnout?

napřáhnout Czech » Czech

zvednout napřít

Conjugation napřáhnout conjugation

How do you conjugate napřáhnout in Czech?

napřáhnout · verb

Examples napřáhnout examples

How do I use napřáhnout in a sentence?

Movie subtitles

Jinak je nutné dobře se napřáhnout.
On a dead wicket, always bat first.
Můžu se napřáhnout a začít hned.
I can reach over and start things now.
Ale nikdy jsem ho neviděla napřáhnout ruku.
But I never saw him raise his hand.
Natáhnout, napřáhnout, zasáhnout.
Seach out, reach out and touch someone.
Natáhnout, napřáhnout a někoho zasáhnout.
Reach out, reach out and touch someone.
Napřáhnout, natáhnout a někoho zasáhnout.
Please reach out and touch someone.
Napřáhnout se a.
He looks in. Yeah, you latched on that one.
Vzali jsme mu , ale párkrát se stihnul napřáhnout.
We took it off him, but not before he got a few whacks in.
Uhni, blbečku. Potřebuju napřáhnout.
Move it, nerd, I got a long backswing.
Napřáhnout se, úder!
Swing, batter!
Asi nemůže napřáhnout paži.
She can't seem to extend her arm.
Chceš mi vrazit, napřáhnout se?
You want to take a punch, take a swing?
Musí jen napřáhnout nohu.
All he's gotta do is raise his foot.
A nemůžu se na to napřáhnout.
And I can't swing at it.

Are you looking for...?