English | German | Russian | Czech

fling English

Translation fling in Czech

How do you say fling in Czech?

Examples fling in Czech examples

How do I translate fling into Czech?

Movie subtitles

Get someone to fling them ashore.
Dostaňte je na břeh.
Fling up all the lies instead of the plates and dust off the fib covered reputation of the Fibberg family.
Pověs na hřebík místo těch talířů všecky lži a opraš zaprášenou pověst rodu Prášilů.
You've had your fling at this for two years.
se tímhle bavíte dva roky.
You can't expect him to fling himself at you.
Nemůžeš čekat, že se na tebe vrhne.
Fling him out!
Vyhoďte ho!
Lift up your head whichever end that be and smile at the sun untwine your naked form and with your tail, fling!
Červíku, zvedni hlavu. je na kterémkoli konci. Zasměj se na slunce.
I want just one last fling before it's all over.
Chci si ještě zalétat, než bude konec.
I suppose it won't make any difference what I say. You'll still have your last fling.
Předpokládám, že bez ohledu na to, co řeknu. stejně budeš mít svůj let.
And so Douglas never had his last fling.
A tak Douglas neletěl.
Now, comrade and friend of my youth, we've had our fling and revelled, now farewell.
Takže, druhu a příteli mého mládí, zažili jsme povyražení a radovánky, ale teď sbohem.
You've got a summer fling notched onto your riding whip but where does that leave me?
Budeš mít letní románek, zářez na bičíku ale co to udělá se mnou?
You get to have a new fling!
Bavíš se tím, jak odvrhuješ!
Sure. I might even take a wild, boyish fling at writing.
Jistě, snad dokonce zkusím jeden velký psací mejdan.
Anyone can have a fling and then walk away.
Cokoliv se může stát a pak odejde.

Are you looking for...?