English | German | Russian | Czech

flintové sklo Czech

Translation flintové sklo translation

How do I translate flintové sklo from Czech into English?

flintové sklo Czech » English

flint glass

Examples flintové sklo examples

How do I use flintové sklo in a sentence?

Simple sentences

Nešlapej na rozbité sklo.
Don't step on the broken glass.
Tvrdost diamantu je taková, že jím lze řezat sklo.
The hardness of diamond is such that it can cut glass.
Sklo se vyrábí z písku.
Glass is made from sand.

Movie subtitles

Ale funguje, i když se dívám přes sklo.
There is no problem penetrating through glasses.
Rozbíjí sklo.
She's broken the glass repeatedly.
řetězy, mříž a sklo.
How? There's chains and metal and glass.
Na sklo ne, prosím. Děkuji.
If you please, not on the glass, thank you.
Mají rozbité sklo.
The glass is broken.
Musíme to sklo sebrat.
Quick. - Pick up the glass.
Teprve před měsícem jsme dali obraz pod sklo.
We put the glass over the painting only a month ago.
Tohle je nejlepší lék. Pozor na sklo!
This is the best medicine. Anew glass!
Je to sklo pevné? -Nerozbitné.
Is that thing solid?
Sklo je rozbité.
The glass is broken.
Je trochu těžké sehnat sklo, ale ho obstarám.
It's a little hard to get glass today, but I'll get it.
Tři týdny jsem to sklo sháněl.
You don't know what I'm going through. Took me three weeks to get that glass.
Poslyšte, odvezeme to sklo zpátky, a vy budete čekat dalších šest týdnů.
One more crack, we'll take that glass back. and it'll take you six weeks to get it put in.
Nejdřív ti dojde trpělivost a teď ještě sklo.
First, you're out of patience. Now you're out of glass.

News and current affairs

Krajovou identitu, kulturní rozmanitost a tradiční umění a zvyky pohřbil po celé Číně beton, ocel a sklo.
Regional identity, cultural diversity, and traditional arts and customs have been buried under concrete, steel, and glass all over China.

Are you looking for...?