English | German | Russian | Czech

klad Czech

Meaning klad meaning

What does klad mean in Czech?

klad

advantage, pro příznivá resp. prospěšná vlastnost způsob rozložení  klad mapových listů clade taxonomická jednotka z holofyletistického hlediska, kdy od jednoho společného předka jsou zaznamenány všichni vývojoví potomci

Translation klad translation

How do I translate klad from Czech into English?

Synonyms klad synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klad?

Inflection klad inflection

How do you inflect klad in Czech?

klad · noun

+
++

Examples klad examples

How do I use klad in a sentence?

Movie subtitles

Hanka: jeden obrovskej klad, člověče. Je úplně jinej než ty.
His great plus is - that he's utterly different from you.
To byl tvůj jediný klad.
It's the only good quality you had.
Ani jedinej klad, co jsem poznal.
Not one good thing has happened since I met you.
Vždy jsi se choval jako Jack Campbell, to je hlavní klad.
You've been Jack Campbell, and that's always a good thing.
To jsem jako klad ještě od nikoho neslyšela, ale pokračuj.
I've rarely heard that used as a plus, but go on.
Okay, největší klad.
Okay, greatest strength.
Vy z každého záporu dokážete udělat klad.
Oh, you're making all your negatives sound to me like positives. I think I'm hearing you very well.
Jako kdyby dva zápory vytvořily klad.
The way two negatives make a positive.
A protože dva zápory tvoří klad, tak jsem myslel, že termo obrázky budou jednodušší.
I thought thermal-imaging photos seemed simpler.
Musí být i nějaký klad toho, že nejsem těhotná, ne?
Look, there's got to be an upside to not being pregnant anymore, right?
Našel jsem na tom nový klad.
I have a new pro.
V jeho branži to je klad.
In his business, that's an asset.
to klad.
Good thing too.
Ale to klad. Ta rostlina nikdy neopustí.
But there's an upside. the plant will never leave you.

News and current affairs

Když však člověk v televizi sleduje barmské mnichy, jak se staví proti bezpečnostním silám jednoho z nejrepresivnějších režimů světa, jen stěží lze u náboženského přesvědčení nevidět jistý klad.
But watching the Burmese monks on television defy the security forces of one of the world's most oppressive regimes, it is hard not to see some merit in religious belief.

Are you looking for...?