English | German | Russian | Czech

chlubit se Czech

Meaning chlubit se meaning

What does chlubit se mean in Czech?

chlubit se

brag, boast vynášet své silné stránky, přednosti, úspěchy - skutečné či domnělé  Chlubil se před kamarády svými úspěchy u žen.

Translation chlubit se translation

How do I translate chlubit se from Czech into English?

Synonyms chlubit se synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chlubit se?

Are you looking for...?

chlubit | se