English | German | Russian | Czech

chlubit se cizím peřím Czech

Meaning chlubit se cizím peřím meaning

What does chlubit se cizím peřím mean in Czech?

chlubit se cizím peřím

přen. připisovat sám sobě zásluhy někoho jiného

Are you looking for...?