English | German | Russian | Czech

chladnička Czech

Meaning chladnička meaning

What does chladnička mean in Czech?

chladnička

refrigerator, fridge, icebox zařízení sloužící k uchovávání potravin při nízké teplotě, avšak nad bodem mrazu

Translation chladnička translation

How do I translate chladnička from Czech into English?

chladnička Czech » English

refrigerator fridge icebox cooler ice box frigidaire

Synonyms chladnička synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chladnička?

Inflection chladnička inflection

How do you inflect chladnička in Czech?

chladnička · noun

+
++

Examples chladnička examples

How do I use chladnička in a sentence?

Movie subtitles

Nevypadá jako chladnička.
She doesn't look like a refrigerator.
Pellegrino? Chladnička.
Lorena.
Tvoje chladnička je pokažená.
Your fridge is broken.
A zničená chladnička znamená že svačina nebude tak se pokuste ignorovat všechny dělníky a hluk a pustíme se do práce, můžeme?
And a broken refrigerator means snack-time is out so let's try to ignore all the workmen and noise and such and get right to work, shall we?
A zničená chladnička znamená že svačina nebude tak se pokuste ignorovat všechny dělníky a hluk a pustíme se do práce, můžeme?
And a broken refrigerator means snack-time is out so let's try to ignore all the workmen and noise and such and get right to work, shall we?.
Líbí se mi ta chladnička ve tvaru rakve.
I love that little coffin refrigerator.
Oh, chladnička, tady!
On the fridge, here!
Chladnička udrží ty piva studené.
The cooler's gonna keep the beer cold.
A tady dole je chladnička. A je to opravdu chladnička, a ne pouze chladnější prostor.
And down here, there is a refrigerator, and it is a refrigerator, not merely a slightly chilly cubbyhole.
A tady dole je chladnička. A je to opravdu chladnička, a ne pouze chladnější prostor.
And down here, there is a refrigerator, and it is a refrigerator, not merely a slightly chilly cubbyhole.
Pěkná chladnička.
That's a-a good-lookin' cooler.
A když jsem se dnes ráno probudil chladnička byla pryč.
And when I woke up this morning, The cooler was gone.
Zatímco napravo je chladnička.
Meanwhile, it's right next to their fridge--aah!
Pak je to Bostonská chladnička.
Then you call it a boston cooler.

Are you looking for...?