English | German | Russian | Czech
ADJECTIVE chladnokrevný COMPARATIVE chladnokrevnější SUPERLATIVE nejchladnokrevnější

chladnokrevný Czech

Translation chladnokrevný translation

How do I translate chladnokrevný from Czech into English?

Synonyms chladnokrevný synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chladnokrevný?

chladnokrevný Czech » Czech

nevznětlivý nelidský klidný

Inflection chladnokrevný inflection

How do you inflect chladnokrevný in Czech?

chladnokrevný · adjective

+
++

Examples chladnokrevný examples

How do I use chladnokrevný in a sentence?

Movie subtitles

Je to chladnokrevný vrah.
It's cold-blooded murder.
Jestli tady byl někdo chladnokrevný, pak jsi to byla ty.
If there's been any shutting out done, it's you who've done it.
Je to chladnokrevný vrahoun.
He's a cold-blooded murderer.
Chladnokrevný, nesmiřitelný zloduch.
A cold-hearted, implacable fiend.
Stattere, vy jste chladnokrevný bastard.
Statter, you're a cold bastard.
Ty chladnokrevný hajzle!
Heartless!
Jste pěkně chladnokrevný!
Mr. Spock, you're the most cold-blooded man I've ever known.
Je to dost chladnokrevný člověk, pokud se nenechá unést city.
I'd say he's a cold blooded person If he does'nt react to its sensuality.
Vůbec ne, není ale chladnokrevný k jiným mužům.
Not at all. But he is cold blooded about other men.
Víš. Nejsem ten chladnokrevný padouch, za kterého máš.
You see, I'm not the cold-hearted villain you suppose me to be.
Stále nemůžu uvěřit, že by byl sir Reginald Styles chladnokrevný vrah.
I still can't believe that Sir Reginald Styles is a ruthless murderer.
Je to chladnokrevný zabiják.
That's cold-blooded murder.
Chladnokrevný, dobré nervy, nebezpečný.
Cold blooded, nerves of steel, formidable.
Indiáne ten Wales je chladnokrevný zabiják.
Indian this Mr. Wales is a cold-blooded killer.

Are you looking for...?