English | German | Russian | Czech

chladno Czech

Translation chladno translation

How do I translate chladno from Czech into English?

chladno Czech » English

cold

Inflection chladno inflection

How do you inflect chladno in Czech?

chladno · noun

+
++

Examples chladno examples

How do I use chladno in a sentence?

Simple sentences

Je chladno.
It's cold.
Jak dlouho ještě bude takové chladno?
How long will this cold weather go on?
Mám rád, když je chladno.
I like it when it's cold.
Je mlhavo a trochu chladno.
It's misting and a little cold.

Movie subtitles

Tam venku muselo být chladno.
It must've been cold out there.
Je mi chladno.
I am cold.
Není divu, je chladno, pojďme.
Aye, sure. It's damn cold out here.
Budu potřebovat šaty a boty. v březnu je v Anglii chladno. A potřebovala bych kostým.
I'd need clothes and shoes. and it's cold in England in March.
K ránu bývá chladno.
It's liable to get chilly before morning.
Pane průvodčí, je tu velmi chladno.
Conductor, it's very cold.
Bude vám chladno.
You'll be cold, I'm afraid, sir.
Ale není ti trochu chladno beze zbraně?
But don't you find it a bit chilly without a gun?
Je trošku chladno.
It is a wee bit chilly.
Je chladno, že?
It's chilly, isn't it?
U toho okna je chladno.
It's cooler by the window.
Tam nahoře bude chladno.
It's gonna be cold up there.
Drahoušku, není ti chladno, doufám.
There, my love, you're not getting a cold, I hope.
Na cestě je mlha a je chladno.
Very misty on the way and very chilly.

Are you looking for...?