English | German | Russian | Czech

chladič Czech

Translation chladič translation

How do I translate chladič from Czech into English?

chladič Czech » English

cooler heatsink heat sink

Synonyms chladič synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chladič?

Inflection chladič inflection

How do you inflect chladič in Czech?

chladič · noun

+
++

Examples chladič examples

How do I use chladič in a sentence?

Movie subtitles

Prasklý chladič.
Smashed radiator.
Asi je rozbitej chladič.
Might be a cracked radiator.
Zkontroluj chladič.
Check that radiator.
v autě chladič.
I see, he has a muff in the car.
Nezapomeňte na ten můj chladič, Poppe.
Don't forget my muffler, Poppe.
Nesmíte zapomenout nechat opravit ten chladič.
Don't forget to fix my muffler.
Děkuji! A opraví ten chladič, tak.
And when the muffler is fixed, then.
Přehřál se chladič.
The radiator's boiling.
Chladič je v provozu.
Water chiller is operational.
Nevadí, že. že ten chladič teče?
The cooler's cracked.
Odnesl to chladič.
The radiator's had it.
Musím zajet do města a koupit nový chladič.
Got to make a trip into town to pick up a new radiator.
Můj chladič!
My radiator!
Zatracená vlezlá ženská, prostřelila mi chladič!
Doggone meddling' female, shootin' up my radiator!

Are you looking for...?