English | German | Russian | Czech
PERFECTIVE VERB narovnat IMPERFECTIVE VERB narovnávat

narovnávat Czech

Synonyms narovnávat synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as narovnávat?

Conjugation narovnávat conjugation

How do you conjugate narovnávat in Czech?

narovnávat · verb

Examples narovnávat examples

How do I use narovnávat in a sentence?

Movie subtitles

To ticho, život v odloučení pocit, že se poničená duše konečně začíná narovnávat.
This silence, living cut off, this feeling of the battered soul finally beginning to straighten out.
No jo, přestala jsem je narovnávat.
Okay, I stopped straightening it.
Je to čistá zlomenina, takže ho nemusím narovnávat.
It's a clean break, so I-I won't have to set it.
A narovnávat.
And straightened.

News and current affairs

si všichni obyvatelé Ruska uvědomí, že musejí žít spolu, teprve pak se začnou narovnávat vztahy mezi jednotlivými lidmi.
When all of Russia's people realize that they must live together they will begin to adjust to each other.

Are you looking for...?