English | German | Russian | Czech
ADJECTIVE narozeninový COMPARATIVE narozeninovější SUPERLATIVE nejnarozeninovější

narozeninový Czech

Translation narozeninový translation

How do I translate narozeninový from Czech into English?

narozeninový Czech » English

birthday

Inflection narozeninový inflection

How do you inflect narozeninový in Czech?

narozeninový · adjective

+
++

Examples narozeninový examples

How do I use narozeninový in a sentence?

Simple sentences

Pojďme upéct narozeninový dort.
Let's bake a birthday cake.

Movie subtitles

Pan Stern musel odjet do Acapulca. Vzkazuje, že šlo o narozeninový výlet pro jeho ženu.
Not bad, not bad at all.
Ne. Nechystáte se ale dnes na narozeninový večírek?
But are you going to the birthday party tonight?
Helen, tohle je první narozeninový dárek, k 21, který jsem kdy dal.
Helen, this is the first 21st birthday present I'll ever have given.
Jako byste měli narozeninový mejdan.
Looks as if you're having a birthday party.
Odneste ten narozeninový dort.
Here, you take the birthday cake.
Tvůj narozeninový dárek uprchl.
Your birthday present escaped.
Možná kdyby jsi mi to koupil Ty. víš, jako narozeninový dárek.
Maybe if you bought it for me. you know, sort of as a birthday present.
Je to jenom narozeninový dárek, Babs.
It's just a birthday present, Babs.
Ne, tohle není narozeninový dárek, Cotton.
No, it's no birthday present, Cotton.
Ale to je tvůj narozeninový.
But that's your birthday cake.
Ukradl náš drahocenný, drahocenný.. Náš narozeninový dáreček.
It stole our precious, our precious..
Půjdeme v sobotu na narozeninový večírek ke Clarkovi Murrayovi.
We're going to Clark Murray's birthday party Saturday.
Pošlete mu narozeninový oblek.
Send him a birthday suit.
Váš narozeninový oblek.
Your birthday suit.

Are you looking for...?