English | German | Russian | Czech
PERFECTIVE VERB narýsovat IMPERFECTIVE VERB rýsovat

narýsovat Czech

Translation narýsovat translation

How do I translate narýsovat from Czech into English?

Synonyms narýsovat synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as narýsovat?

Conjugation narýsovat conjugation

How do you conjugate narýsovat in Czech?

narýsovat · verb

Examples narýsovat examples

How do I use narýsovat in a sentence?

Movie subtitles

Katie byla tak vynervovaná, že když se chystala narýsovat kružnici. tak začala téct krev z nosu, což ale nevěděla. a když se potom chytělo kýchnout, tak to kolem pokropila krví.
Katie got so nervous when she went up to do her round That she got a bloody nose. And then, she didn't know it.
Že někde musíš narýsovat hranici?
You draw the line somewhere, don't you?
Někdo musí narýsovat hranici.
Someone's got to draw the line somewhere. I.
Někdo musí narýsovat hranici.
Someone's got to draw the line somewhere.
Je těžké narýsovat hranice.
It's hard to draw boundaries.

News and current affairs

Je těžké narýsovat kolem jakékoliv oblasti nějakou principiální linii a stanovit, zda její zveřejnění přinese relevantní informace o morálním charakteru daného politika.
It is hard to draw a line of principle around any area and determine if knowledge of it will provide relevant information about a politician's moral character.
Nový prezident se tedy musí vyrovnat sampnbsp;minulostí a současně narýsovat novou budoucnost.
The new president must deal with the past and chart a new future at the same time.
Vzhledem ke složitosti ostrova a citlivosti Kypřanů by bylo bláhové, kdyby se budoucí dohodu pokoušel narýsovat člověk zvenčí.
Given the island's complexity, and Cypriot sensitivity, it would be foolish for an outsider to try to sketch any future settlement.
Čistou dělicí linii mezi šíity a sunnity tudíž nelze narýsovat.
So a neat Shia-Sunni dividing line cannot be drawn.

Are you looking for...?