English | German | Russian | Czech

chmýří Czech

Translation chmýří translation

How do I translate chmýří from Czech into English?

chmýří Czech » English

down fluff feathers thistledown soft hair pappus

Synonyms chmýří synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chmýří?

Examples chmýří examples

How do I use chmýří in a sentence?

Movie subtitles

Teď máš jen chmýří, ale se začneš holit, začne to růst pořádně, jako.
You've just got fuzz now, but if you start scraping them off they'll toughen up. and get like.
Nemám ve vlasech nějaké zbIoudiIé chmýří?
Are there any stray hayseeds in my hair?
Neboť kdo na bradě aspoň chmýří , přidal se k rytířům a do Francie míří.
For who is he, whose chin is but enriched with one appearing hair, that will not follow these culled and choice-drawn cavaliers to France?
Potřebujem mít trochu chmýří okolo krku.
We need some of that fluff around our necks.
Máte tam líbezné chmýří. Odfoukávám vám vlasy, abych ho líp viděl.
Your neck is one of the most delicious I have seen and I draw aside the hair from it to admire it.
Budete taky muset sundat to chmýří.
You better get rid of that fuzz under your nose.
Nastav tvář větru, a vítr mu to chmýří odvaje.
Even then, he has merely to face the wind and let the fuzz blow away.
Zárodky a odpadní chmýří!
Pinfeathers and gully fluff!
Celá v bílém jako panna, čistá, povznesená. Poletuje kolem, nehmotná jako chmýří z bodláčí, neuchopitelná jako bríza a pak zase zářivá jako sníh.
Dressed all in white, she is virgin, pure, superior. flitting from place to place. insubstantial as thistle down. intangible as a summer's breeze.
Vidím, že ti na tváři raší ňáký chmýří.
I can see some fuzz popping out on your cheek.
Smysl je uchopen, tvor pelichá a chmýří stoupá do chřípí.
The point is taken. the beast is molting. The fluff gets up your nose.
Nějaké chmýří mi vletělo do nosu.
Got one of them feathers in my nose.
Chmýří z pampelišek!
The puffballs!
Když přiletí chmýří, zima pryč míří.
When the puffballs come, cold winter's almost gone.

Are you looking for...?