English | German | Russian | Czech

chmelárna Czech

Meaning chmelárna meaning

What does chmelárna mean in Czech?

chmelárna

sklad chmele  Chmelárna může být jen místnost v pivovaře nebo i celá vyhrazená budova.

Are you looking for...?