English | German | Russian | Czech

chmurně Czech

Examples chmurně examples

How do I use chmurně in a sentence?

Movie subtitles

Ale na tu čajovou sešlost tu bude pěkně chmurně.
It's going to look mighty gloomy for the party.
Páni, pročpak tak chmurně?
Gentles, methinks you frown.
Věci vypadají pro Varšavu dost chmurně.
Things are looking grim for Warsaw.
Tváříte se chmurně.
You're looking grim.
Matka je přímo fascinová objednáváním přes internet, moje budoucnost vypadá velice chmurně.
Between Seventh-day Adventist college. and mom's fascination with ordering on the Internet. my future looks very grim.
Nyní vypadá chmurně.
Now most likely they will fall.
Nemusíš vypadat tak chmurně.
You don't have to look so sombre.
To zní chladně a chmurně.
That sounds cold and dull.
V roce 1970 to v Británii vypadalo trochu chmurně.
By 1970, things in Britain were looking a bit grim.

News and current affairs

Pracovních míst je pomálu a budoucnost vypadá všude chmurně.
Jobs are scarce, and the future looks bleak everywhere.
Před půldruhým stoletím Karel Marx chmurně a zároveň vítězoslavně předpověděl, že moderní kapitalismus, jehož vývoj viděl před očima, nebude schopen zajišťovat přijatelné rozdělování příjmů.
A century and a half ago, Karl Marx both gloomily and exuberantly predicted that the modern capitalism he saw evolving would prove incapable of producing an acceptable distribution of income.
Ve skutečnosti většina profesionálních ekonomů nevidí vyhlídky globální ekonomiky nijak zvlášť chmurně.
In fact, most professional economists do not seem overly glum about the global economy's prospects.

Are you looking for...?