English | German | Russian | Czech

chmura Czech

Meaning chmura meaning

What does chmura mean in Czech?

chmura

kniž. černý či velmi tmavý mrak, oblak přen. starost, zejména taková, která je viditelná na obličeji

Inflection chmura inflection

How do you inflect chmura in Czech?

chmura · noun

+
++

Are you looking for...?