English | German | Russian | Czech

chmel Czech

Meaning chmel meaning

What does chmel mean in Czech?

chmel

hop rod rostlin z čeledi konopovité

Translation chmel translation

How do I translate chmel from Czech into English?

chmel Czech » English

hop hops hop vine

Examples chmel examples

How do I use chmel in a sentence?

Movie subtitles

Vždyť chmel, to jsou devizy.
Hops, after all, are hard currency!
Chmelnicki, Chmel.
Chmielnicki.
Chmel dobry tak na pivo.
Chmiel is hop. Hop's good for beer.
Takže, máme slad, máme chmel.
Let's see. We've got our malt.
Nějaký chmel je mi úplně u prdele. Zajímám se o pěstitele opia.
I don't give a rat's ass about growing hops, okay?
Picklův strýc dovezl chmel a Jack udělal tyto podnosy.
Pickle's uncle imports hops, and Jake made these coasters.
Ledovec a kometa je chmel.
Glacier and comet. are hops.
A mám alergii na chmel.
And plus, I'm allergic to barley.
Ale mohli byste namítnou, že v jistém smyslu tvoří chmel pětinu vašeho dne.
But you could argue in some sense that hops constitute one of your five a day.
Vypěstovali jsme vlastní ječmen, slad, chmel.
We grew our own barley, malt, hops.
Melatonin, valeriánské kapky, marihuanu, chmel, šantu, pepřovník opojný.
Melatonin, Valerian, marijuana, hops, catnip, kava-kava.
Cítíš ten chmel?
Can you taste the hops?
Chmel?
Hops?
Chmel v pivu je prý pro ženy zdravý.
The hops in beer is supposed to be very healthy for women.

Are you looking for...?