English | German | Russian | Czech
ADJECTIVE chlapský COMPARATIVE chlapštější SUPERLATIVE nejchlapštější

chlapský Czech

Meaning chlapský meaning

What does chlapský mean in Czech?

chlapský

manful související s mužem arch. poddanský

Translation chlapský translation

How do I translate chlapský from Czech into English?

chlapský Czech » English

macho

Synonyms chlapský synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chlapský?

chlapský Czech » Czech

mužný

Inflection chlapský inflection

How do you inflect chlapský in Czech?

chlapský · adjective

+
++

Examples chlapský examples

How do I use chlapský in a sentence?

Movie subtitles

Však víš, chlapský věci.
You know, man stuff.
Když zjistila, že je pro ni moc chlapský, zařídila to tak, aby se mu jeho syn vůbec nepodobal.
When she found out he was too much of a man for her she made certain that his son didn't turn out to be like him.
Krásný chlapský hrníček.
A real, handsome, man's cup.
Chlapský ruce na jejich ňadrech, a dají ti všechno, co mají.
A man's hand on their breast and they give you all they've got.
Chlapský rozhovor.
Man talk.
No, opravdu chlapský přístup.
Well, that's manly of you.
Nádherný, chlapský.
A beautiful, manly experience.
První chlapský rozhodnutí v tvým životě.
The first male decision of your life!
opravdu nenávidím to chlapský vytahování.
I really hate that macho stuff.
Navlíct na sebe mužský oblek s vycpávkama a imitovat nejhorší chlapský chování?
Putting on a man tailored suit with shoulder pads and imitating all the worst behavior of men?
Ale baby, to je chlapský jídlo.
Baby, that's man food.
O co jde, chlapský věci?
What is this, a macho dick thing?
To je chlapský.
That's a tough one.
Chlapský instinkt.
It's a guy thing.

Are you looking for...?