English | German | Russian | Czech

chlapeček Czech

Translation chlapeček translation

How do I translate chlapeček from Czech into English?

chlapeček Czech » English

little boy boykin boy

Synonyms chlapeček synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chlapeček?

chlapeček Czech » Czech

klučina

Inflection chlapeček inflection

How do you inflect chlapeček in Czech?

chlapeček · noun

+
++

Examples chlapeček examples

How do I use chlapeček in a sentence?

Movie subtitles

Vzpomínám si, ten chlapeček..
And quite unabashed by their absence. so far!
Jsi můj chlapeček.
You're my baby.
Jsem tvůj chlapeček.
I'm your baby.
Věděla jsem, že se mi můj chlapeček vrátí.
I knew my baby would come home.
A všichni se sesednou kolem stolu a řeknou, jestli tvůj chlapeček pravdu nebo ne.
They're gonna sit around that table and tell if your boy's right or not.
Je to krásný chlapeček.
He's a nice little boy, your boy is, Mrs. Wilkes.
Hodnej chlapeček.
Nice child you have.
Judin chlapeček.
Judy's little boy.
Je to chlapeček nebo holčička?
Is it a boy, or a girl?
Holčička hlad. - Chlapeček.
She says she's hungry.
Chlapeček bude potichu, protože společnost.
Her boy'll be quiet while she has company.
Jak se náš chlapeček?
How is the young boy behaving?
Můj chlapeček!
My little boy!
Jsem chlapeček paní Hunterové, Tony, zpěvák a tanečník.
I am Mrs. Hunter's little boy, Tony, song-and-dance man.

News and current affairs

Jako na psychoterapeutku zaměřenou na homosexualitu se na mnohokrát úzkostlivě obrátili vyděšení rodiče s tím, že jejich chlapeček je homosexuál (v pěti letech!): rád si hraje s panenkami, těší se ze společnosti děvčat, odmítá hrát fotbal.
As a psychotherapist specializing in homosexuality, I have been consulted many times by anxious parents terrified that their little boy is gay (at age five!): he likes to play with dolls, enjoys the company of girls, refuses to play soccer.

Are you looking for...?