English | German | Russian | Czech
ADJECTIVE chlapský COMPARATIVE chlapštější SUPERLATIVE nejchlapštější

chlapštější Czech

Inflection chlapštější inflection

How do you inflect chlapštější in Czech?

chlapštější · adjective

+
++

Are you looking for...?