English | German | Russian | Czech

chlapisko Czech

Meaning chlapisko meaning

What does chlapisko mean in Czech?

chlapisko

zvel., expr. chlap (velký, vzrostlý, vyspělý muž) zvel., expr. chlap (muž vůbec)

Translation chlapisko translation

How do I translate chlapisko from Czech into English?

chlapisko Czech » English

he-man big man

Are you looking for...?