English | German | Russian | Czech
ADJECTIVE chladivý COMPARATIVE chladivější SUPERLATIVE nejchladivější

chladivý Czech

Translation chladivý translation

How do I translate chladivý from Czech into English?

chladivý Czech » English

cooling cool caller

Inflection chladivý inflection

How do you inflect chladivý in Czech?

chladivý · adjective

+
++

Examples chladivý examples

How do I use chladivý in a sentence?

Movie subtitles

Obávám se, že na to budeme muset dát chladivý obvaz.
Oh. yes, I'm afraid we shall. yes, we'll have to put a cold compress on that.
Ani si nevzpomínám jaký to je lehnout si na chladivý, čistý prostěradlo.
I can't remember what it feels like to slip down in between some cool, clean sheets.
Je opravdu chladivý.
It's really cooling.
Ano, děti, tohle je chladivý koutek.
Yes, children, this is the cool-out corner.
Teplý v zimě, chladivý v létě.
Warm in winter, cool in summer.
Slibujíc chládek, odpočinek také a vánek chladivý tomu, kdo u odpočinek hledá.
It promises rest and shade and cool breezes to those who would find rest beneath it.
Sandy, podle bys měla jít nahoru, vzít si věci, jít domů a dát si na tvář nějaký chladivý krém a pleťovou masku.
Sandy, I think you need to go upstairs and get your things and go home, and put some cold cream on your face, and follow it up with some astringent.
Není to chladivý, je to divný.
That's not cool, it's weird.
Příjemný a chladivý pro moje nohy.
Nice and cool on my feet.
Dej si na něj chladivý krém.
Pour sweet cream on it.
Je hezký a chladivý.
It's nice and cool.
Ten chladivý vítr se nevrátí. Naše vzpomínky říkají. vím.
The cool wind cannot keep our memories from saying, I know now.
Vánek od řeký je tak chladivý.
How cool, the river wind.
Chladivý krém, o tom bych věděl.
Cold-cream me knowing.

Are you looking for...?