English | German | Russian | Czech
ADJECTIVE chlípný COMPARATIVE chlípnější SUPERLATIVE nejchlípnější

chlípnější Czech

Inflection chlípnější inflection

How do you inflect chlípnější in Czech?

chlípnější · adjective

+
++

Are you looking for...?