English | German | Russian | Czech

chlívek Czech

Translation chlívek translation

How do I translate chlívek from Czech into English?

chlívek Czech » English

pigsty pigpen sty swinecote piggery cote

Synonyms chlívek synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chlívek?

chlívek Czech » Czech

vepřín zmatek prázdné místo kotec binec

Inflection chlívek inflection

How do you inflect chlívek in Czech?

chlívek · noun

+
++

Examples chlívek examples

How do I use chlívek in a sentence?

Movie subtitles

Pamatuješ si ten chlívek vedle domu, kde jsme se poprvé setkali?
Remember that stall to the right of the house where we first met?
Dohadoval jsem se se starým Swithinem. jestli mu postavíme nový chlívek.
I've been arguing with old Swithin. whether we'd build him a new pigsty.
To je prasečí chlívek!
It's a pigsty!
Pěknej chlívek, že?
A mess, ain't it?
Vepředu je prasečí chlívek.
That's the pigpen in front of it.
Jo, nová stodola, nová drůbežárna, nový chlívek.
Yeah, new barn, new chicken house, new pigpen.
Našel jsem ji rezavějící v Mersey. Všechna výstroj špinavá a v podpalubí chlívek.
Found her rusting in the Mersey. gear all foul and a pigsty below.
Prasečí chlívek.
What a pig sty! What a piece of work.
Je to chlívek.
A sty, that's what it is.
Učiněný chlívek.
It's like a pigsty.
Skrz tenhle chlívek.
Through this pigpen.
Stejný, jakým jsem uklízel tenhle chlívek!
The same one you gave me to sweep this pigsty.
Tohle je můj dům, ne prasečí chlívek.
This is my house, not a pig sty.
Člověk lítá s hadrem od rána do noci, páni si udělají z cimry chlívek, a to tak nenechám, za těch pár korun.
I keep cleaning up the mess you gents make! For my measly pay!

Are you looking for...?