English | German | Russian | Czech
ADJECTIVE chlípný COMPARATIVE chlípnější SUPERLATIVE nejchlípnější

chlípný Czech

Translation chlípný translation

How do I translate chlípný from Czech into English?

Synonyms chlípný synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chlípný?

Inflection chlípný inflection

How do you inflect chlípný in Czech?

chlípný · adjective

+
++

Examples chlípný examples

How do I use chlípný in a sentence?

Movie subtitles

Nemáte v palici nic, než ženský! Chlípný chtíč!
Thou shalt not think that girls, to run the petticoats!
Ó, jsi chlípný, chlípný chlapec.
Ooh, you are a nasty, nasty little boy.
Ó, jsi chlípný, chlípný chlapec.
Ooh, you are a nasty, nasty little boy.
Oh, vy chlípný ženáči, miluju vás za to, že jste mi to udělal.
Oh, you bastard married man, I love him for doing that to me!
Ten bezcharakterní a chlípný kulak Harry Mudd?
That unprincipled, evil-minded, lecherous kulak Harry Mudd programmed you?
Chlípný bastard.
A randy bastard.
Jsi chlípný starý pán.
I think you're a dirty old man.
Jsem chlípný mladík.
I'm a dirty young man.
Takže je to chlípný ředitel školy.
So, he's a lecherous school director.
Ani když napadl ten chlípný blázen.
Fear. Not only because of that fool.
Podněcuje to moje chlípný choutky.
Raises all my prurient interests.
Nedotýkej se . Chlípný pomatenče!
Do not touch me, you crazy horny.
Jo, pěkně chlípný.
Is it hot?
Jistý chlípný stařík se tu chtěl postavit do řady již teď.
It was a certain dirty old man that wanted to line up for it now, I believe.

Are you looking for...?