English | German | Russian | Czech

chlív Czech

Meaning chlív meaning

What does chlív mean in Czech?

chlív

ob. chlév; příbytek pro hospodářská zvířata, především pro hovězí dobytek ob., přen., expr. nepořádek, případně i špína

Are you looking for...?