English | German | Russian | Czech
ADJECTIVE napínavý COMPARATIVE napínavější SUPERLATIVE nejnapínavější

napínavý Czech

Translation napínavý translation

How do I translate napínavý from Czech into English?

Synonyms napínavý synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as napínavý?

Inflection napínavý inflection

How do you inflect napínavý in Czech?

napínavý · adjective

+
++

Examples napínavý examples

How do I use napínavý in a sentence?

Movie subtitles

Kodýtek: To je napínavý, Pánbíčku milý.
It's thrilling, dear me.
První závod byl velmi napínavý.
The first race was very exciting, Miss Doolittle.
Takže, omlouvám se, že jsem přerušil váš napínavý vědecko-fantastický příběh jenže, to víte, zločin je naše povolání.
So I'm sorry to have interrupted your exciting science-fiction story but then, crime's our business, you know.
Toto je vždy napínavý moment.
This is always a tense moment.
Docela napínavý zápas dnes večer, velmi velmi horký večer, tady v New Yorku.
Rather exciting game this evening. on a very, very hot evening here in New York.
Vždycky je to napínavý.
Always a thrill. Okay, how's it going for you?
Tedto bude napínavý. Jestli nářez dostane i náčelník.
Now it will be exciting: if the storm gets even the chief.
Dost napínavý, co? Přepínám.
Pretty intense, huh?
Proto je to tak napínavý.
That's what makes life so exciting.
Počkej, teď je to napínavý.
But I want to see what happens!
A diváci sledují velice napínavý zápas.
What a game these fans are seeing!
To je napínavý.
This is exciting.
Je to moc napínavý.
Well, it's very dramatic.
Opravdu chce slyšet ten napínavý příběh z dob, kdy jsem byl Nejvyšší Biovezír? Nebo chce jenom zdržovat?
Does she really want to hear thrilling stories from my days as Supreme Bio-Vizier, or is she stalling for time?

Are you looking for...?