English | German | Russian | Czech

napínací kladka Czech

Translation napínací kladka translation

How do I translate napínací kladka from Czech into English?

napínací kladka Czech » English

idler

Examples napínací kladka examples

How do I use napínací kladka in a sentence?

Movie subtitles

Kladka je špatně!
It's foul at the block!
Zasekla se kladka.
We're stuck in the block.
Jediné, co potřebujeme je kladka. - Kladku?
What we need is a pulley.
Ta kladka je v pořádku, nic to není.
The pulley's all right. Squeaking a little, that's all.
To asi vypadla kladka. Vidíte? Určitě je to kladka!
Maybe it's the pulley.
To asi vypadla kladka. Vidíte? Určitě je to kladka!
Maybe it's the pulley.
Kladka udrží v pozici.
The winch will hold your position, OK?
Michaele, kladka je přehřátá.
Michael, the pulley is overheated.
Dle otce nebylo žádné břemeno, které nelze překonat stačilo mu kolo, pohon, a kladka.
For Father there were no burdens that couldn't be fitted with a set of wheels or runners or a system of pulleys.
Kladka praskla.
Block's cracked.
Není tu někde naviják nebo kladka nebo něco takovýho třeba v nářadí od předáka?
Isn't there a winch or a pulley or maybe a come-along in a bowsman's locker?
Tohle důmyslné uchycení. Nebo tady, to je vlastně jednoduchá páka, dvojnásobná kladka.
This complicated gripping mechanism. or here - this is actually an incline, a simple lever and a double pulley.
To je tvoje oblíbená kladka..
It's your favorite roller-sled.
Kladka se rozbila.
The pulley broke.

Are you looking for...?