English | German | Russian | Czech
ADJECTIVE klidový COMPARATIVE klidovější SUPERLATIVE nejklidovější

klidový Czech

Inflection klidový inflection

How do you inflect klidový in Czech?

klidový · adjective

+
++

Examples klidový examples

How do I use klidový in a sentence?

Movie subtitles

To je klidový stav.
That's only in their resting state.
Vypnout, ne klidový stav.
Off, not standby.
Za předpokladu, že jsi nelhal o svém věku a váze, tvůj klidový srdeční rytmus by měl být 70 úderů za minutu.
Assuming that you were telling the truth about your age and weight, your resting heart rate should be about 70 beats per minute.
To je klidový tremor?
Is that a resting tremor?
Ukončuji klidový režim.
Now exiting slate mode.
mít klidový režim.
I'm on stool rest.
Klidový tep máte jako 100 letá želva.
You have the resting heart rate of a 100-year-old tortoise.
Potkali jsme se na jedné párty. Bylo to klidový, víš.
Yeah, we met at a party and it's been chill.
Musel přejít na klidový mód.
His cooling system kicked in.
Doktor určil klidový režim.
Doctor's got her on full bed rest now.
Jaký máš klidový tep?
What's your resting heart rate?

Are you looking for...?