English | German | Russian | Czech

klesání Czech

Translation klesání translation

How do I translate klesání from Czech into English?

klesání Czech » English

fall diminishing descent descend declining falling

Synonyms klesání synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klesání?

klesání Czech » Czech

spád sklon pokles svah subsidence sesedání degrese

Inflection klesání inflection

How do you inflect klesání in Czech?

klesání · noun

+
++

Examples klesání examples

How do I use klesání in a sentence?

Movie subtitles

Tomu říkám klesání.
That's what I call descending.
Při klesání mi vysadil jeden válec.
Cylinder cut out at the bottom of a dive.
Toto je příběh klesání Freud do regionu.
This is the story of Freud's descent into a region.
Míra klesání: 0,49.
Sink rate: 0.49.
Zvyš míru klesání!
Increase sink rate!
Dva milióny radů, klesání na dva milióny mínus padesát tisíc.
Two million rads, dropping to two million, minus fifty thousand.
Rychlost klesání je nyní třicet mil za hodinu a snižuje se.
Drop speed now thirty miles per hour and reducing.
Rychlost klesání je nyní dvacet dva mil za hodinu, snižuje se na osmnáct.
Drop speed now twenty-two miles per hour, reducing to eighteen.
Klapky jsou asi na deseti stupních. Ke kolizi došlo při klesání.
The flaps are about ten degrees since the collision occurred during descent.
Klesání?
Rate of descent?
Je to experiment, zvýší se rychlost klesání. Nemáme na výběr.
I assume they've been tested.
Nemohu ovládat klesání, pane.
Can't control our depth, sir.
Snižte rychlost klesání.
Decrease your rate of descent.
Pokračujeme v klesání, padáme tisíce světelných let na úroveň galaxie.
We continue to plummet, falling thousands of light years towards the plane of the galaxy.

Are you looking for...?