English | German | Russian | Czech

klekání Czech

Meaning klekání meaning

What does klekání mean in Czech?

klekání

zaujímání polohy na kolenou círk. zvonění k ranní nebo večerní modlitbě

Synonyms klekání synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klekání?

klekání Czech » Czech

ave

Are you looking for...?