English | German | Russian | Czech

klekánice Czech

Meaning klekánice meaning

What does klekánice mean in Czech?

klekánice

bájná bytost, která venku po večerním klekání chytá děti

Are you looking for...?