English | German | Russian | Czech

klek Czech

Meaning klek meaning

What does klek mean in Czech?

klek

poloha těla na kolenou se vzpřímeným trupem

Are you looking for...?