English | German | Russian | Czech

kleštěný Czech

Meaning kleštěný meaning

What does kleštěný mean in Czech?

kleštěný

castrated takový, jemuž byly odňaty pohlavní žlázy

Are you looking for...?