English | German | Russian | Czech

kleště Czech

Meaning kleště meaning

What does kleště mean in Czech?

kleště

pliers, pincers tech. nástroj k uchopení nebo dělení materiálu

Translation kleště translation

How do I translate kleště from Czech into English?

Inflection kleště inflection

How do you inflect kleště in Czech?

kleště · noun

+
++

Examples kleště examples

How do I use kleště in a sentence?

Movie subtitles

No, musím vyhloubit takové stupínky pro kleště.
Well, I have to dig a little toehold for the pliers.
Dej mi štípací kleště.
Let's have the wire cutters.
Buď high-kleště dodávky,, které může trhat a je nebezpečné Kromě toho, že to špatné pro dítě, nebo císařským řezem.
Either a high-forceps delivery, which can tear and is dangerous besides being bad for the child, or a cesarean.
Kleště, rychle!
The forceps, quick!
Dej mi ty kleště.
Gimme your cutters.
Museli použít kleště.
They used forceps.
Gázu. Kleště.
Gauze.
Kleště..
Forceps.
Podej mi kleště, jsou pod sedadlem.
Get me the pliers from under the seat.
Zatímco se náš koráb halil do tabákových závojů, kleště tureckého loďstva se počaly svírat smrtonosným stiskem.
As a veil of tobacco smoke gradually engulfed our ship, the pincers of the Turkish fleet continued to tighten their deadly grip.
Kapsáři, máš kleště?
Pockets, got a pair of pliers?
Nervi to. Vezmi si kleště!
Don't force it, use the pliers.
Štípací kleště.
Wire cutters.
Musím pro kleště. - Držíme palce.
Very interesting.

Are you looking for...?