English | German | Russian | Czech

kleštěnec Czech

Meaning kleštěnec meaning

What does kleštěnec mean in Czech?

kleštěnec

castrate, eunuch, spado samec, kterému byla odňata varlata

Translation kleštěnec translation

How do I translate kleštěnec from Czech into English?

kleštěnec Czech » English

eunuch

Synonyms kleštěnec synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as kleštěnec?

kleštěnec Czech » Czech

kastrát eunuch

Are you looking for...?