English | German | Russian | Czech
ADJECTIVE klasický COMPARATIVE klasičtější SUPERLATIVE nejklasičtější

klasičtější Czech

Inflection klasičtější inflection

How do you inflect klasičtější in Czech?

klasičtější · adjective

+
++

Are you looking for...?