English | German | Russian | Czech

klasické dílo Czech

Synonyms klasické dílo synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klasické dílo?

klasické dílo Czech » Czech

klasika

Grammar klasické dílo grammar

What are the grammatical properties of klasické dílo in Czech?

klasický + dílo · adjective + noun

++

Examples klasické dílo examples

How do I use klasické dílo in a sentence?

Simple sentences

Bylo to mistrovské dílo, o kterém často mluvili.
That was a masterpiece they often talked about.
Je to vskutku mistrovské dílo.
It's truly a masterpiece.
Toto je pravděpodobně Tomovo vrcholné dílo.
This is probably Tom's magnum opus.

Are you looking for...?