English | German | Russian | Czech

klas Czech

Meaning klas meaning

What does klas mean in Czech?

klas

spike jednoduché květenství s přímým vřetenem, na němž v úžlabí listenů přisedají květy horní část stébla travin se semeny

Translation klas translation

How do I translate klas from Czech into English?

klas Czech » English

ear spike

Synonyms klas synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klas?

klas Czech » Czech

palice klásek

Inflection klas inflection

How do you inflect klas in Czech?

klas · noun

+
++

Examples klas examples

How do I use klas in a sentence?

Movie subtitles

Dum, každičkej klas, každičkej strom, do posledního stýbla.
This house, every ear of corn, every tree, to the last blade of hay.
Tady je Don Murphy a stanice KLAS-TV v Las Vegas, Nevada.
This is Don Murphy speaking for station KLAS-TV in Las Vegas, Nevada.
A tady je váš druhý. Jako klas nakažený morem v blízkosti zdravého.
Here is your husband, like a mildewed ear, blasting his wholesome brother.
KAŽDÝ KLAS KUKUŘICE PRO FRONTU!
Every spike of wheat for the front!
Zde jest váš manžel, snětovitý klas, jímž zdravý bratr sežehnut nákazou.
Here is your husband. like a mildewed ear, blasting his wholesome brother.
Sinter Klas.
Sinter Klas.
Zde jest váš manžel; sněťovitý klas, jímž zdravý bratr sžehnut nákazou. Zda oči máte?
Here is your husband like a mildewed ear, blasting his wholesome brother.
Klas si myslí, že je to super. A co ty, Anno?
Klas thinks it's great.
A Klas.
And Klas.
Pak mu vypadl z levé nohavice kukuřičný klas.
Then a corncob fell out of his left pant leg.
Pootiemu zvadl kukuřičný klas.
Pootie Tang's corn stalk died.
Nebo kukuřičný klas, co vypadá jako pes.
Or as a big ear of corn in doggie make-up.
Smičcový kvartet hraje klas-ickou hudbu.
A string quartet playing classical music.
Klas-!
Ponage!

Are you looking for...?