English | German | Russian | Czech

kladélko Czech

Translation kladélko translation

How do I translate kladélko from Czech into English?

kladélko Czech » English

ovipositor

Examples kladélko examples

How do I use kladélko in a sentence?

Movie subtitles

Zabodne své kladélko do základny opylovaného květu, a naklade vajíčko.
She thrusts her ovipositor into the base of the fertilised flower, and injects an egg.
Samička vílí vosy jej najde, a použije své mikroskopicky tenké kladélko k nakladení kolem 100 vajec do jediného potápníkova vajíčka.
A female fairy wasp, having located one, uses its microscopically-thin ovipositor to inject up to 100 or so eggs into just one of the beetle's.
O hodinu a půl později odhaluje samička své trubičkovité kladélko a vy hledává příhodné místo pro nakladení vajíček.
Half an hour later, she lowers her white, tubular ovipositor feeling for a suitable place for her egg.
V tomhle případě se žihadlo vyvinulo v kladélko.
In this case the sting has evolved into an ovipositor.

Are you looking for...?