English | German | Russian | Czech

kladský Czech

Meaning kladský meaning

What does kladský mean in Czech?

kladský

související s Kladskem (městem) související s Kladskem (zemí)

Are you looking for...?